Våre sammarbeidspartnere (klikk for kontakt)

GJESTESPILL

Det er mulig for medlemmer å søke om å få med gjest i forbindelse med Fore Golf spill. En forutsettning for å ha med gjest er at vert er med i Fore Golf runden samme spilledag. Normalt vil vert/gjest settes opp i samme flight.

 

I tabellen under ser man allerede godkjente gjester.  Gjester vil alltid, ved spill, prioriteres etter medlemmer.  For å bli gjestespiller må vert sende inn et søknadsskjema ved å klikke på linken under. Godkjennes øknaden vil gjest dukke opp i listen under. Vert må følge med på denne listen. Når gjest er godkjent må vert melde på gjest på aktuelle spilledag på vanlig måte. Om  det er ledig plass vil godkjente gjester settes opp på flightlisten dagen før spill. Gjester prioriteres kun etter påmeldt dato.