<< TILBAKE
NYHETER/INFO
Av: Øistein - 08.10.2019

Ekstra ordinært styremøte 8/10/19 hvor der ble enstemmig beslutta at:
Ved påmelding, ikke noe oppmøte uten grunn og ikke beskjed i god tid blir reaksjonenene heretter som følger:
1. gangs forseelse blir vedkommende utestengt 1 gang.
2. gang blir straffen 3 ganger.
3. gang blir det for et år.