<< TILBAKE
NYHETER/INFO
Av: Styret - 29.10.2018
Tom og Mona Wergeland går inn som samarbeidspartnere!

Tom Wergeland, Wergeland & Partners og Mona Wergeland, Wergeland Design, går inn som samarbeidspartnere med Fore Golf.
De vil med det sponse alle premier og ekstratrekninger ved Fore Golfs arrangementer i resten av 2018 og i 2019 .
Avtalen er den desisert største samarbeidsavtalen Fore Golf har inngått, og vi takker Tom og Mona Wergeland for at de ønsker å samarbeide med Fore Golf.