<< TILBAKE
NYHETER/INFO
Av: Øistein - 24.10.2018
Oppsett av flightene...

Det er kun turneringsledelsen som kan setter opp flightene.
Ergo ingen kan "gi" plassen sin til andre. Det må meldes igjennom kontaktskjema at de ikke kommer til å bruke sin plass.
Dermed kan reserver settes inn. Reserver må være tilgjengelige på telefon turneringsdagen.

Vi vil kontakte reservene etter prioriteringen på reserveslisten. Får vi ikke kontakt ved første forsøk går plassen til neste på reservelisten.