<< TILBAKE
NYHETER/INFO
Av: Øistein - 26.08.2018
«Nye» gollfregler for Fore golf.

Vi vil praktisere de nye golfreglene som blir gjeldene fra 2019

  1. Det kan droppes med å holde ballen fra knehøyde. 
  2. Det kan puttes fra green med flagget i.
  3. Fridropp ved plugget ball i hele spillefeltet(banen) unntatt i bunker eller i hinder
  4.  Ingen straff får å treffe eget utstyr.
  5. Ingen straff når ballen flytter seg ved et uhell.
  6. Max letetid er 3 minutter.
  7. Ikke noe straff for å flytte eller berøre noe i ett hinder.
  8. Uspillbar ball i bunker kan droppes utenfor bunkeren mot 2 straffeslag, Det er spilleren selv som avgjør om ballen er uspillbar, dvs at i praksis kan alle baller droppes ut av bunker med 2 straffeslag.
  9. Det er ikke straff for å berøre sanden i bunker før et slag hvis du ikke bevist gjør dette for å teste forholdene. 

I tillegg vil vi på Saurines praktisere at om ballen blir liggende inntil kanten mellom grus og gress og er slik at man ikke kan slå uten å slå i kanten (dvs innenfor et kølleblad fra kanten) kan man plassere ballen på gress innenfor et scorekort fra der ballen lå uten straff.