<< TILBAKE
NYHETER/INFO
Av: Anne Kleppe - 08.04.2018
Ã…rsfest!

Hei alle glade golfere,

Viser til punkt 11 i tidligere utsendt referat fra møtet i Interimstyret for Fore Golf.
Årets sesong skal avsluttes med en hyggelig markering lørdag 24. november.

Med tanke på planlegging er det hensiktsmessig å få en oversikt over hvor mange som kan tenke seg å delta på festen.

Jeg ber derfor om en tilbakemelding fra dere om dere er her på Mar Menor på gitt tidspunkt.
Dette er kun for å få en oversikt over potensielle deltagere og IKKE en påmelding.
Det er fint om jeg får en tilbakemelding innen 20.04.

Kindest regards Anne Kleppe