Tildelte: 48
      Påmeldte: 50
    Ledige: -2
    Minustall = Antall på venteliste